1

Hà Tăng, Mai Phương Thúy mặc đẹp nhất tuần với phong cách đối lập